Autobiografie:

Bestel jouw exemplaar via het bestelformulier!

Achterkant:

Heb je je ooit wel eens niet geliefd, niet gehoord, niet gezien, niet begrepen, niet geloofd, of niet erkend gevoeld? Deze gevoelens kent Armanda al haar hele leven. Door alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap is ze geboren met hersenbeschadiging, Foetaal Alcohol Syndroom. Helaas werd dit door niemand opgemerkt en kreeg ze gedurende haar leven vele onjuiste diagnoses en werd ze automatisch in de bijbehorende, voor haar niet passende, hokjes geplaatst, met alle gevolgen van dien.

Ze is opgevoed door twee alcoholisten, haar moeder heeft een verstandelijke beperking en haar vader was een verborgen narcist. Dit was nog maar het begin van haar hel op aarde.

Door haar kwetsbaarheid kwam Armanda in de wereld van loverboys terecht , raakte ze verslaafd en kreeg toxische relaties. Ze is op alle mogelijke manieren mishandeld. Geestelijke en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en zowel getuigen als slachtoffer van geweld.

Na een leven vol ellende en pijn, heeft zij het tij kunnen keren en is ze uiteindelijk de sterke, zelfverzekerde vrouw geworden die ze altijd al wilde zijn, maar nooit was. Een leven lang zelfonderzoek zorgde ervoor dat Armanda alle geheimen van haar leven kon ontrafelen en een beter leven voor zichzelf kon creëren. Dit is wat ze iedereen die dat wil gunt: een beter leven. Alles is een keuze, intuïtie, mindset, zelfliefde en geloven in jezelf.

Waarom Armanda haar verhaal wereldkundig maakt? Om mensen te laten zien dat werkelijk alles mogelijk is in dit leven, ongeacht waar je vandaan komt en ongeacht in welke situatie je je bevindt. Ze laat zien wat je kunt met de kracht van je gedachten, hoe onmogelijkheden kunnen worden omgezet in mogelijkheden en hoe je keuzes kunt maken die voor jou leiden naar een fijner, mooier en makkelijker leven. Door haar verhaal en de tools te delen die ze in haar leven heeft vergaard te delen, hoopt ze mensen te inspireren, te motiveren en zelfs te transformeren, zodat iedereen die dat wil een beter leven voor zichzelf kan creëren. Zij gelooft: ‘Als zij het kan met haar gebroken brein en het inhumane leven dat zij heeft moeten lijden, dan kan iedereen die dat wil dat ook bereiken.’

Laat los wie je was, houd van wie je bent en kies wie je wilt zijn in de toekomst!

Copyright © Armanda Meulenberg 2020.

Alle rechten voorbehouden.
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver.